© DTM Development 2022
GRUPA DTM
dtmgrupa.pl

Skontaktuj się z nami

DTM Sp. J.
Arleta Kuczewska Tadeusz Olchawski

Biuro sprzedaży:

ul. Pelargonii 9
Warszawa, Wawer

Mirosław Pruszkowski
tel.: + 48 602261603
e-mail: m.pruszkowski@dtmdomy.plSiedziba firmy:
ul. Kleberga 34
15-691 Białystok
tel.: +48 85 740 27 91

NIP 966-208-45-84
REGON 200681241
KRS: 0000412855

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412855. Kapitał Zakładowy 100.000,00 PLN wpłacony w całości.